. : English : .
 
   MTF
 
 
 
 

2012 :

- - (1942), , ,

- (1945),

- (1933),

- (1948 - 2011),

47- " " , : , :

 1. ȣ - ȓ .

 2. ȣ Ō ȣГ .

 3. У ō .

 4. ȣ ȣГ .

 5. ȣ ȣГ .

 6. ȣ ̣ 1001 ΍ ȣГ .

 7. .

 8. " " .

 9. ȍ - Ȍ - .

10. " " ţ ȍ Ȍ - .

11. ȣ ţ Σ Ȍ - .

12. ˣ ȍ Ȍ - .

13. Г - .

14. Ȍ - .