Mobile Classic
 
СЦЕНИ

Македонскиот Театарски Фестивал "Војдан Чернодрински" - Прилеп располага со 2 сцени:

сцената на Народниот Театар "Војдан Чернодрински"

Салата на Народниот Театар "Војдан Чернодрински" располага со 226 седишта.Народен Театар "Војдан Чернодрински"


План на сценатаПлан на сцената

сцената во Домот на културата "Марко Цепенков"

Големата сала во Домот на културата "Марко Цепенков" располага со 631 седиште.Дом на културата "Марко Цепенков"


План на сценатаПлан на сцената

План на светло на сцената План на светло на сцената