57 MTF
09 - 16 јуни 2023, Прилеп

Сцени

Македонскиот Театарски Фестивал "Војдан Чернодрински" - Прилеп располага со 2 сцени:

Сцена на Народниот Театар "Војдан Чернодрински"

Салата на Народниот Театар "Војдан Чернодрински" располага со 226 седишта.

Народен Театар "Војдан Чернодрински"

Техничките карактеристики и димензиите на сцената на Народниот Театар "Војдан Чернодрински" се прикажани на следната слика.

План на сцената

Сцена на Народен Театар "Војдан Чернодрински"

Сцена во Домот на културата "Марко Цепенков"

Големата сала во Домот на културата "Марко Цепенков" располага со 631 седиште.

Дом на културата "Марко Цепенков"

Техничките карактеристики и димензиите на сцената на Домот на културата "Марко Цепенков" се прикажани на следните слики.

План на сцената План на светло на сцената

Сцена на Дом на културата "Марко Цепенков"
Loading...